Thông tin đề

Đề 7: luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen -phần 2
Lớp

11

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209364 - phucthaiyen2002 72 10 24 04:24 19/09/2019 3310
2 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 66 9.17 22 05:03 26/08/2019 6189
3 foto 197198 - Hasim Đào 65 9.17 22 04:47 28/10/2019 1971
4 foto 79671 - Anh Lê 64 9.17 22 10:27 07/09/2019 6483
5 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 64 9.17 22 07:16 04/11/2019 8831
6 foto 243323 - buidinhhieu442002 60 8.75 21 10:57 08/09/2019 4246
7 foto 75832 - truong31122001 57 8.33 20 11:46 07/11/2019 8583
8 foto 158703 - An Trương 55 8.33 20 08:44 18/10/2019 4026
9 foto 203046 - Daaihocy2130 50 7.5 18 09:54 16/10/2019 3338
10 foto 231553 - Thaonguyen2007 48 7.5 18 08:29 14/10/2019 1469