Thông tin đề

Đề 7: luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen -phần 2
Lớp

11

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209364 - phucthaiyen2002 72 10 24 16:24 19/09/2019
00:23:39
6095
2 foto 241432 - Đỗ Thành Công 72 10 24 18:16 11/12/2019
00:45:00
3427
3 foto 239797 - lan nguyễn 68 9.58 23 09:35 26/03/2020
00:14:48
6095
4 foto 244097 - lvhk091001 68 9.58 23 23:21 22/02/2020
00:34:58
8666
5 foto 219585 - Master Yiwei 66 9.17 22 17:03 26/08/2019
00:39:04
8677
6 foto 197198 - Hasim Đào 65 9.17 22 16:47 28/10/2019
00:03:50
2499
7 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 64 9.17 22 19:16 04/11/2019
00:07:05
10322
8 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 64 9.17 22 18:10 20/01/2020
00:34:20
8490
9 foto 79671 - Anh Lê 64 9.17 22 22:27 07/09/2019
00:37:26
8112
10 foto 231747 - Nhung Nguyen 63 9.17 22 17:05 01/01/2020
00:23:14
6756