Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập giải bài tập hoán vị gen - Phần 3
Lớp

11

Số câu

37 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 104 10 37 07:16 06/11/2019
00:04:36
10260
2 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 104 10 37 08:32 20/01/2020
00:22:38
8478
3 foto 209364 - phucthaiyen2002 104 10 37 10:32 21/09/2019
00:23:29
6095
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 104 10 37 04:39 08/02/2020
00:26:27
11459
5 foto 239797 - lan nguyễn 104 10 37 10:55 26/03/2020
00:28:10
5192
6 foto 249783 - Tiến Tài Nguyễn 104 10 37 05:39 01/02/2020
00:28:21
4243
7 foto 240704 - trandinhquan30 104 10 37 04:03 22/08/2019
00:31:10
6636
8 foto 243147 - Tuấn 104 10 37 10:59 20/12/2019
00:31:51
3455
9 foto 219371 - Nguyễn Thị Như Hoa 104 10 37 03:21 28/01/2020
00:35:37
3970
10 foto 244097 - lvhk091001 104 10 37 10:25 24/02/2020
00:35:47
6627