Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 4
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243323 - buidinhhieu442002 119 10 40 09:53 16/09/2019 5506
2 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 115 9.75 39 09:56 28/08/2019 6537
3 foto 79671 - Anh Lê 115 9.75 39 07:42 17/09/2019 7757
4 foto 209364 - phucthaiyen2002 115 9.75 39 09:30 01/10/2019 4713
5 foto 75832 - truong31122001 115 9.75 39 06:41 12/11/2019 10461
6 foto 231747 - Nhung Nguyen 115 9.75 39 04:47 02/01/2020 4997
7 foto 71780 - levanhieu233 111 9.5 38 11:34 06/01/2020 7104
8 foto 203046 - Daaihocy2130 107 9.25 37 08:13 18/10/2019 3357
9 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 107 9.25 37 07:05 07/11/2019 10044
10 foto 244614 - khoivaba312004 103 9 36 05:11 03/12/2019 6706