Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 4
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243323 - buidinhhieu442002 119 10 40 09:53 16/09/2019
00:47:11
5641
2 foto 244097 - lvhk091001 119 10 40 09:31 26/02/2020
00:54:44
6135
3 foto 209364 - phucthaiyen2002 115 9.75 39 09:30 01/10/2019
00:28:31
6019
4 foto 219585 - Nova God S.Black 115 9.75 39 09:56 28/08/2019
00:36:10
8423
5 foto 231747 - Nhung Nguyen 115 9.75 39 04:47 02/01/2020
00:38:24
6756
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 115 9.75 39 10:33 09/02/2020
00:39:36
11423
7 foto 75832 - truong31122001 115 9.75 39 06:41 12/11/2019
00:40:20
11574
8 foto 79671 - Anh Lê 115 9.75 39 07:42 17/09/2019
00:41:41
8112
9 foto 71780 - levanhieu233 111 9.5 38 11:34 06/01/2020
00:06:40
8912
10 foto 219371 - Nguyễn Thị Như Hoa 111 9.5 38 04:09 28/01/2020
00:41:52
3411