Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 4
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181548 - Hoàng Phước Quân 0 0 0 09:49 24/08/2019 1212