Thông tin đề

Đề 10: luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen-phần 5
Lớp

11

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 51 10 16 11:09 10/11/2019
00:45:00
9125
2 foto 239925 - Tranthimaivuong 47 9.38 15 09:04 14/12/2019
00:01:10
4549
3 foto 203046 - Daaihocy2130 47 9.38 15 08:53 18/10/2019
00:01:31
4414
4 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 47 9.38 15 05:24 10/11/2019
00:01:35
10260
5 foto 79671 - Anh Lê 47 9.38 15 06:06 15/10/2019
00:33:43
8112
6 foto 219585 - Nova God S.Black 47 9.38 15 04:13 30/08/2019
00:36:23
8423
7 foto 244097 - lvhk091001 47 9.38 15 10:40 26/02/2020
00:44:28
6459
8 foto 243323 - buidinhhieu442002 43 8.75 14 06:43 17/09/2019
00:33:12
5695
9 foto 219371 - Nguyễn Thị Như Hoa 42 8.75 14 07:19 28/01/2020
00:44:12
3851
10 foto 244614 - khoivaba312004 43 8.75 14 05:29 05/12/2019
00:45:00
9804