Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện của kiểu gen
Lớp

11

Số câu

44 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 88 10 44 09:32 16/12/2019
00:15:35
2891
2 foto 79671 - Anh Lê 88 10 44 02:51 20/10/2019
00:20:28
8112
3 foto 244097 - lvhk091001 88 10 44 04:17 28/02/2020
00:29:14
6627
4 foto 213222 - Lê Anh Quân 88 10 44 10:57 12/11/2019
00:45:00
9125
5 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 82 9.55 42 06:38 11/11/2019
00:08:53
10260
6 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 82 9.55 42 08:28 09/02/2020
00:33:06
6464
7 foto 219585 - Nova God S.Black 79 9.32 41 11:07 19/09/2019
00:20:59
8423
8 foto 264028 - Thảo Nhi 79 9.32 41 11:02 06/04/2020
00:35:28
6102
9 foto 75832 - truong31122001 80 9.32 41 10:23 15/11/2019
00:45:00
11700
10 foto 232662 - Levanhoc 76 9.09 40 11:10 04/02/2020
00:09:05
2549