Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Lớp

11

Số câu

34 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 90 9.12 31 02:25 14/11/2019
00:05:11
10260
2 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 91 9.12 31 11:27 18/02/2020
00:38:39
11459
3 foto 75832 - truong31122001 91 9.12 31 12:38 16/11/2019
00:44:24
11675
4 foto 244097 - lvhk091001 91 9.12 31 10:23 28/02/2020
00:45:00
6459
5 foto 79671 - Anh Lê 88 8.82 30 08:01 10/10/2019
00:45:00
8112
6 foto 239797 - lan nguyễn 83 8.53 29 10:15 30/03/2020
00:31:45
5090
7 foto 219585 - Nova God S.Black 82 8.53 29 10:53 03/09/2019
00:37:23
8423
8 foto 209364 - phucthaiyen2002 70 7.65 26 04:29 20/12/2019
00:45:00
6019
9 foto 165261 - huetam201 67 7.35 25 11:06 23/09/2019
00:07:50
3715
10 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 66 7.35 25 12:00 26/01/2020
00:22:41
8478