Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập hoán vị gen trên NST giới tính
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 84 9.7 32 03:46 12/10/2019
00:44:07
8112
2 foto 244097 - lvhk091001 84 9.7 32 12:23 03/03/2020
00:45:00
6459
3 foto 219585 - Nova God S.Black 79 9.39 31 11:45 08/09/2019
00:28:05
8423
4 foto 239797 - lan nguyễn 76 9.09 30 04:28 30/03/2020
00:23:02
5090
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 72 9.09 30 10:55 20/02/2020
00:38:49
11459
6 foto 209364 - phucthaiyen2002 73 9.09 30 10:45 01/10/2019
00:41:07
6019
7 foto 231747 - Nhung Nguyen 76 9.09 30 04:11 10/01/2020
00:43:52
6756
8 foto 243323 - buidinhhieu442002 69 8.79 29 08:49 11/10/2019
00:45:00
5695
9 foto 75832 - truong31122001 70 8.48 28 12:23 17/11/2019
00:45:00
11675
10 foto 240704 - trandinhquan30 61 7.88 26 04:21 29/08/2019
00:45:00
6636