Thông tin đề

Đề 14: Luyện tập tổng hợp các Quy luật di truyền
Lớp

11

Số câu

37 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 94 8.92 33 06:46 21/10/2019 6483
2 foto 75832 - truong31122001 72 7.3 27 10:11 20/11/2019 8583
3 foto 243323 - buidinhhieu442002 69 7.3 27 11:41 09/10/2019 4246
4 foto 214970 - thuquynh123 58 6.22 23 04:53 13/11/2019 3466
5 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 43 5.68 21 05:40 13/11/2019 4002
6 foto 219031 - ngochoai0505 48 4.6 17 10:53 11/10/2019 2788
7 foto 227192 - thanhthaohn 23 4.05 15 09:48 14/11/2019 1517
8 foto 241901 - k58t1dl1 3 0.27 1 12:46 01/09/2019 1003
9 foto 156815 - VMMU 1 0.27 1 10:26 19/09/2019 2520
10 foto 113236 - Xuân Hồng 0 0 0 2110