Thông tin đề

Đề 14: Luyện tập tổng hợp các Quy luật di truyền
Lớp

11

Số câu

37 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 94 8.92 33 06:46 21/10/2019
00:45:00
8112
2 foto 231747 - Nhung Nguyen 71 7.57 28 11:07 10/01/2020
00:45:00
6756
3 foto 243323 - buidinhhieu442002 69 7.3 27 11:41 09/10/2019
00:45:00
5695
4 foto 75832 - truong31122001 72 7.3 27 10:11 20/11/2019
00:45:00
11600
5 foto 244614 - khoivaba312004 70 7.3 27 05:18 07/01/2020
00:45:00
9581
6 foto 214970 - thuquynh123 58 6.22 23 04:53 13/11/2019
00:44:48
4607
7 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 43 5.68 21 05:40 13/11/2019
00:42:29
4321
8 foto 249783 - Tiến Tài Nguyễn 49 5.14 19 04:19 08/02/2020
00:45:00
4121
9 foto 219031 - ngochoai0505 48 4.6 17 10:53 11/10/2019
00:10:49
4741
10 foto 181523 - dangthilannhi 45 4.6 17 09:27 01/03/2020
00:45:00
3276