Thông tin đề

Đề 15: Đề kiểm tra về các quy luật di truyền - Đề 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244614 - khoivaba312004 69 8.75 35 03:21 08/01/2020
00:45:00
9804
2 foto 240704 - trandinhquan30 54 7.5 30 04:44 19/09/2019
00:44:35
6636
3 foto 231747 - Nhung Nguyen 56 7.5 30 09:55 11/01/2020
00:45:00
6756
4 foto 75832 - truong31122001 60 7 28 12:17 21/11/2019
00:45:00
11700
5 foto 79671 - Anh Lê 54 6.75 27 06:55 11/11/2019
00:45:00
8112
6 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 34 5.75 23 09:26 13/11/2019
00:40:10
4321
7 foto 243323 - buidinhhieu442002 34 5.75 23 10:32 12/10/2019
00:45:00
5695
8 foto 166541 - hoanghuy2003 22 4 16 05:53 19/02/2020
00:45:00
6390
9 foto 216339 - phloan207 7 3.75 15 01:55 11/02/2020
00:15:51
3188
10 foto 156815 - VMMU 15 3 12 12:20 22/09/2019
00:41:59
4214