Thông tin đề

Đề 16: Đề kiểm tra về các quy luật di truyền - Đề 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231747 - Nhung Nguyen 38 5.5 22 06:07 12/01/2020
00:45:00
6756
2 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 19 4.5 18 11:24 15/11/2019
00:44:45
4321
3 foto 79671 - Anh Lê 40 3.75 15 09:01 14/10/2019
00:38:04
8112
4 foto 75832 - truong31122001 25 3 12 10:18 22/11/2019
00:45:00
11700
5 foto 166541 - hoanghuy2003 21 3 12 11:08 21/02/2020
00:45:00
6390
6 foto 204001 - onthptsinh 21 2.25 9 01:11 23/11/2019
00:37:33
1926
7 foto 243147 - Tuấn 22 2.25 9 05:23 04/01/2020
00:45:00
3455
8 foto 219959 - Maithihongphuc1 0 0 0
-1573963031
2039
9 foto 181548 - Hoàng Phước Quân 0 0 0
-1569555555
1211
10 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0
-1569085435
1000