Thông tin đề

Đề 1: Cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Lớp

11

Số câu

34 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214364 - lekhaidien 72 9.41 32 07:18 22/10/2019 5280
2 foto 75832 - truong31122001 72 9.41 32 11:44 26/11/2019 8968
3 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 64 9.12 31 09:15 24/09/2019 6225
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 63 9.12 31 09:44 13/10/2019 12418
5 foto 239730 - DOTHAO 63 9.12 31 10:13 01/12/2019 5641
6 foto 165261 - huetam201 66 8.82 30 05:57 24/09/2019 3148
7 foto 240704 - trandinhquan30 66 8.82 30 04:43 29/09/2019 4892
8 foto 239544 - luuanh1234 64 8.82 30 03:57 22/10/2019 3615
9 foto 243323 - buidinhhieu442002 63 8.82 30 07:09 21/09/2019 5070
10 foto 220127 - thanhngan112299 63 8.82 30 03:06 07/10/2019 3123