Thông tin đề

Đề 1: Cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Lớp

11

Số câu

34 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 75 9.71 33 04:51 03/03/2020
00:37:53
6627
2 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 72 9.71 33 04:28 12/12/2019
00:40:03
11446
3 foto 214364 - lekhaidien 72 9.41 32 07:18 22/10/2019
00:09:17
5938
4 foto 75832 - truong31122001 72 9.41 32 11:44 26/11/2019
00:30:28
11700
5 foto 166541 - hoanghuy2003 72 9.41 32 09:31 26/02/2020
00:45:00
6390
6 foto 222061 - Siu Nay Spring 66 9.12 31 03:35 27/02/2020
00:12:59
2124
7 foto 239730 - DOTHAO 63 9.12 31 10:13 01/12/2019
00:21:05
7364
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 63 9.12 31 03:49 20/02/2020
00:31:04
11459
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 63 9.12 31 09:44 13/10/2019
00:33:48
12927
10 foto 219585 - Nova God S.Black 64 9.12 31 09:15 24/09/2019
00:37:30
8423