Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập Cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 97 9.8 49 10:41 22/02/2020
00:17:27
11459
2 foto 244097 - lvhk091001 97 9.8 49 04:50 07/03/2020
00:30:27
6275
3 foto 241432 - Đỗ Thành Công 97 9.8 49 08:22 13/12/2019
00:37:29
3427
4 foto 239797 - lan nguyễn 97 9.8 49 11:13 01/04/2020
00:38:41
4926
5 foto 244614 - khoivaba312004 94 9.6 48 05:31 12/02/2020
00:31:37
9581
6 foto 243323 - buidinhhieu442002 94 9.6 48 09:05 25/09/2019
00:32:13
5695
7 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 91 9.4 47 08:16 09/02/2020
00:06:48
8478
8 foto 245943 - nguyenthuan10 91 9.4 47 01:30 25/03/2020
00:16:11
5831
9 foto 75832 - truong31122001 91 9.4 47 12:26 27/11/2019
00:21:30
11600
10 foto 71780 - levanhieu233 91 9.4 47 08:30 23/12/2019
00:36:30
8912