Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập Cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243323 - buidinhhieu442002 94 9.6 48 09:05 25/09/2019 4246
2 foto 240704 - trandinhquan30 88 9.2 46 03:08 30/09/2019 4810
3 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 85 9 45 03:57 03/10/2019 6189
4 foto 141130 - hien nguyen 85 9 45 04:06 18/10/2019 17959
5 foto 219031 - ngochoai0505 82 8.8 44 09:34 22/09/2019 2788
6 foto 244918 - nguyenhaphat 79 8.6 43 05:13 26/10/2019 2068
7 foto 213409 - HIỀN SAN 79 8.6 43 02:35 17/11/2019 2751
8 foto 242064 - hongthi 76 8.4 42 04:12 24/10/2019 1784
9 foto 239544 - luuanh1234 76 8.4 42 05:50 10/11/2019 3055
10 foto 195035 - Diễm Phương Lê Thị 73 8.2 41 09:22 01/10/2019 2100