Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 85 10 40 11:03 06/10/2019 6225
2 foto 79671 - Anh Lê 77 9.5 38 08:19 30/10/2019 6660
3 foto 239544 - luuanh1234 77 9.5 38 06:38 10/11/2019 3122
4 foto 243323 - buidinhhieu442002 59 9.38 30 10:07 30/09/2019 4246
5 foto 214364 - lekhaidien 76 9.25 37 07:00 24/10/2019 5106
6 foto 240704 - trandinhquan30 56 9.06 29 03:44 30/09/2019 4892
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 73 9 36 09:32 14/10/2019 12418
8 foto 209331 - duyentran01 70 8.75 35 07:57 11/10/2019 4317
9 foto 244918 - nguyenhaphat 64 8.25 33 06:00 01/11/2019 2127
10 foto 211947 - Lan Vo 62 8.25 33 11:50 03/11/2019 3397