Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Nova God S.Black 85 10 40 11:03 06/10/2019
00:45:00
8423
2 foto 220127 - ThanhNgan 79 9.5 38 01:57 04/12/2019
00:06:23
4030
3 foto 231747 - Nhung Nguyen 79 9.5 38 05:58 13/01/2020
00:34:49
6756
4 foto 244097 - lvhk091001 77 9.5 38 10:30 09/03/2020
00:39:56
6627
5 foto 239544 - luuanh1234 77 9.5 38 06:38 10/11/2019
00:40:35
3770
6 foto 79671 - Anh Lê 77 9.5 38 08:19 30/10/2019
00:45:00
8112
7 foto 243323 - buidinhhieu442002 59 9.38 30 10:07 30/09/2019
00:33:52
5695
8 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 76 9.25 37 06:33 03/12/2019
00:03:36
2891
9 foto 214364 - lekhaidien 76 9.25 37 07:00 24/10/2019
00:03:39
5938
10 foto 247752 - buns2k2 74 9.25 37 09:10 29/03/2020
00:08:17
2239