Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P2
Lớp

11

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Nova God S.Black 89 9.68 30 08:34 07/10/2019
00:02:33
8423
2 foto 220127 - ThanhNgan 89 9.68 30 02:14 04/12/2019
00:10:24
4030
3 foto 231747 - Nhung Nguyen 88 9.68 30 04:45 16/01/2020
00:43:18
6756
4 foto 79671 - Anh Lê 85 9.36 29 11:29 02/11/2019
00:45:00
8112
5 foto 244097 - lvhk091001 86 9.36 29 04:08 11/03/2020
00:45:00
6275
6 foto 247752 - buns2k2 81 9.03 28 04:30 31/03/2020
00:04:05
1877
7 foto 166541 - hoanghuy2003 81 9.03 28 01:26 21/03/2020
00:45:00
6269
8 foto 214364 - lekhaidien 75 8.71 27 07:08 24/10/2019
00:02:26
5938
9 foto 222061 - Siu Nay Spring 77 8.71 27 06:21 01/03/2020
00:04:17
2042
10 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 69 8.06 25 07:57 05/12/2019
00:02:18
2891