Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P2
Lớp

11

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 89 9.68 30 08:34 07/10/2019 6189
2 foto 79671 - Anh Lê 85 9.36 29 11:29 02/11/2019 6483
3 foto 214364 - lekhaidien 75 8.71 27 07:08 24/10/2019 5106
4 foto 209331 - duyentran01 67 7.42 23 03:01 18/10/2019 4317
5 foto 211947 - Lan Vo 57 7.1 22 10:00 05/11/2019 3327
6 foto 198934 - Thảo Hoàng Phan Thanh 45 5.81 18 10:55 09/11/2019 1751
7 foto 187844 - Hoàng Xuân Nghĩa 9 1.29 4 08:47 05/10/2019 1582
8 foto 239544 - luuanh1234 7 0.97 3 05:37 14/11/2019 3055
9 foto 158703 - An Trương 4 0.97 3 09:21 03/11/2019 4026
10 foto 248939 - Phuthopy 3 0.32 1 08:40 11/10/2019 1026