Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241432 - Đỗ Thành Công 80 10 40 06:40 30/12/2019
00:32:44
3427
2 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 77 9.75 39 11:13 17/03/2020
00:15:28
11459
3 foto 244097 - lvhk091001 77 9.75 39 07:42 13/03/2020
00:19:55
6627
4 foto 244581 - Nguyenvien10 77 9.75 39 04:14 17/01/2020
00:24:55
4253
5 foto 250200 - thanhtramm 74 9.5 38 09:05 30/12/2019
00:17:51
5353
6 foto 220127 - ThanhNgan 71 9.25 37 10:38 21/10/2019
00:04:56
4030
7 foto 143696 - Nhật Nho 71 9.25 37 05:44 13/10/2019
00:14:27
1891
8 foto 239797 - lan nguyễn 71 9.25 37 04:55 03/04/2020
00:16:22
5192
9 foto 166541 - hoanghuy2003 71 9.25 37 09:26 22/03/2020
00:27:12
6390
10 foto 212188 - Đỗ Huyền 71 9.25 37 03:21 25/12/2019
00:34:16
3754