Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 143696 - Nhật Nho 71 9.25 37 05:44 13/10/2019 1891
2 foto 220127 - thanhngan112299 71 9.25 37 10:38 21/10/2019 2910
3 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 68 9 36 10:58 11/11/2019 6189
4 foto 244918 - nguyenhaphat 62 8.5 34 05:35 04/11/2019 2068
5 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 50 7.5 30 09:48 29/10/2019 3228
6 foto 233401 - quangduc1404 50 7.5 30 03:29 01/11/2019 3242
7 foto 211947 - Lan Vo 50 7.5 30 11:34 05/11/2019 3327
8 foto 239544 - luuanh1234 43 5.75 23 05:35 18/11/2019 3055
9 foto 248939 - Phuthopy 2 0.25 1 08:15 15/10/2019 1026
10 foto 230888 - huyvankhoa 2 0.25 1 05:18 18/11/2019 4589