Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 1
Lớp

11

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Nova God S.Black 36 10 11 10:04 21/11/2019
00:00:41
8423
2 foto 238262 - nguyễn thị mai linh 36 10 11 01:50 24/12/2019
00:01:42
2585
3 foto 244918 - nguyenhaphat 36 10 11 05:49 06/11/2019
00:15:53
2607
4 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 36 10 11 10:06 10/02/2020
00:20:38
8478
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 36 10 11 04:16 31/03/2020
00:21:18
11459
6 foto 244097 - lvhk091001 36 10 11 10:15 15/03/2020
00:24:00
6459
7 foto 166541 - hoanghuy2003 36 10 11 06:19 24/03/2020
00:34:10
6269
8 foto 241432 - Đỗ Thành Công 36 10 11 10:34 10/01/2020
00:42:50
3427
9 foto 220127 - ThanhNgan 32 9.09 10 04:18 28/10/2019
00:00:59
4030
10 foto 228814 - Hoa Mặt Trời 31 9.09 10 09:32 07/03/2020
00:02:08
1815