Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 84 10 40 09:43 05/11/2019 6483
2 foto 211947 - Lan Vo 69 8.75 35 08:34 14/11/2019 3327
3 foto 244918 - nguyenhaphat 60 8 32 05:22 09/11/2019 2068
4 foto 209331 - duyentran01 63 7.75 31 03:26 15/11/2019 4317
5 foto 204001 - onthptsinh 59 7.5 30 03:51 10/11/2019 1369
6 foto 239544 - luuanh1234 44 6.5 26 03:01 19/11/2019 3055
7 foto 165261 - huetam201 49 5.75 23 03:04 01/11/2019 2963
8 foto 158703 - An Trương 29 4.25 17 06:26 08/11/2019 4026
9 foto 248939 - Phuthopy 0 0 0 09:18 12/10/2019 1026
10 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:45 23/10/2019 999