Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 84 10 40 09:51 17/03/2020
00:33:17
6275
2 foto 79671 - Anh Lê 84 10 40 09:43 05/11/2019
00:42:57
8112
3 foto 219585 - Nova God S.Black 81 9.75 39 05:29 17/12/2019
00:23:01
8423
4 foto 166541 - hoanghuy2003 78 9.5 38 10:03 28/03/2020
00:42:57
6193
5 foto 238262 - nguyễn thị mai linh 72 9 36 02:04 04/01/2020
00:04:58
2585
6 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 69 8.75 35 05:13 04/03/2020
00:40:56
3435
7 foto 211947 - Lan Vo 69 8.75 35 08:34 14/11/2019
00:41:05
4699
8 foto 231747 - Nhung Nguyen 66 8.5 34 09:58 23/01/2020
00:38:22
6756
9 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 63 8 32 04:51 11/02/2020
00:25:47
8478
10 foto 244918 - nguyenhaphat 60 8 32 05:22 09/11/2019
00:35:39
2607