Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập di truyền y học và bảo vệ vốn gen của loài người
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 94 9.6 48 07:01 31/10/2019 6483
2 foto 220127 - thanhngan112299 91 9.4 47 04:54 08/11/2019 2910
3 foto 219031 - ngochoai0505 85 9 45 08:50 29/10/2019 2788
4 foto 214364 - lekhaidien 85 9 45 11:41 11/11/2019 5106
5 foto 244918 - nguyenhaphat 85 9 45 05:16 13/11/2019 2068
6 foto 240704 - trandinhquan30 85 9 45 10:28 17/11/2019 4810
7 foto 211947 - Lan Vo 85 9 45 11:35 18/11/2019 3327
8 foto 239544 - luuanh1234 82 8.8 44 03:43 19/11/2019 3055
9 foto 165261 - huetam201 60 7 35 05:21 05/11/2019 2963
10 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 49 6.6 33 02:41 30/10/2019 3228