Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Lớp

11

Số câu

38 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 76 10 38 04:00 06/12/2019
00:15:51
2891
2 foto 212188 - Đỗ Huyền 76 10 38 09:11 05/01/2020
00:45:00
3682
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 73 9.74 37 03:57 03/02/2020
00:17:09
12927
4 foto 244097 - lvhk091001 73 9.74 37 05:18 25/03/2020
00:22:24
6459
5 foto 79671 - Anh Lê 71 9.48 36 08:37 31/10/2019
00:28:41
8112
6 foto 213222 - Lê Anh Quân 70 9.48 36 08:08 05/11/2019
00:33:36
9125
7 foto 228924 - Cơm 67 9.21 35 10:43 17/01/2020
00:17:45
1191
8 foto 239544 - luuanh1234 67 9.21 35 05:35 22/11/2019
00:25:36
3770
9 foto 244614 - khoivaba312004 67 9.21 35 05:12 24/02/2020
00:27:00
9804
10 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 64 8.95 34 05:46 15/03/2020
00:05:47
7067