Thông tin đề

Đề 10 : Luyện tập chọn giống bằng gây đột biến
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 97 9.8 49 09:33 30/10/2019 7873
2 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 97 9.8 49 04:45 06/12/2019 2448
3 foto 213222 - Lê Anh Quân 91 9.4 47 08:43 05/11/2019 9125
4 foto 214364 - lekhaidien 88 9.2 46 09:49 06/11/2019 5938
5 foto 212188 - Bắp Cải 88 9.2 46 12:05 09/01/2020 3024
6 foto 219585 - God Empires XVII 88 9.2 46 10:44 15/01/2020 8301
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 88 9.2 46 04:38 03/02/2020 12807
8 foto 244581 - Nguyenvien10 88 9.2 46 05:08 07/02/2020 3940
9 foto 219031 - ngochoai0505 82 8.8 44 03:04 04/11/2019 4312
10 foto 240704 - trandinhquan30 82 8.8 44 04:42 21/11/2019 6636