Thông tin đề

Đề 10 : Luyện tập chọn giống bằng gây đột biến
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 100 10 50 08:19 31/03/2020
00:21:02
6459
2 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 97 9.8 49 04:45 06/12/2019
00:20:54
2891
3 foto 79671 - Anh Lê 97 9.8 49 09:33 30/10/2019
00:21:13
8112
4 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 94 9.6 48 03:22 10/03/2020
00:31:19
6464
5 foto 213222 - Lê Anh Quân 91 9.4 47 08:43 05/11/2019
00:26:27
9125
6 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 88 9.2 46 05:55 15/03/2020
00:04:54
7067
7 foto 214364 - lekhaidien 88 9.2 46 09:49 06/11/2019
00:08:14
5938
8 foto 244581 - Nguyenvien10 88 9.2 46 05:08 07/02/2020
00:17:38
4253
9 foto 219585 - Nova God S.Black 88 9.2 46 10:44 15/01/2020
00:17:53
8423
10 foto 90967 - Nguyen Phuong 88 9.2 46 04:38 03/02/2020
00:19:03
12927