Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập chọn giống bằng công nghệ tế bào
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 77 9.75 39 06:56 30/10/2019 6483
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 77 9.75 39 09:15 05/11/2019 8823
3 foto 214364 - lekhaidien 77 9.75 39 11:16 06/11/2019 5106
4 foto 243323 - buidinhhieu442002 68 9 36 08:48 28/10/2019 4246
5 foto 220127 - thanhngan112299 65 8.75 35 04:46 11/11/2019 2910
6 foto 219031 - ngochoai0505 53 7.75 31 02:54 07/11/2019 2788
7 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 11:00 23/10/2019 999