Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập tạo giống nhờ công nghệ gen
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212188 - Đỗ Huyền 109 9.8 49 04:07 13/01/2020
00:45:00
3682
2 foto 244097 - lvhk091001 104 9.6 48 06:45 03/04/2020
00:24:33
6459
3 foto 79671 - Anh Lê 106 9.6 48 10:25 30/10/2019
00:41:36
8112
4 foto 219585 - Nova God S.Black 101 9.4 47 11:04 27/01/2020
00:22:48
8423
5 foto 214364 - lekhaidien 94 8.8 44 04:58 07/11/2019
00:15:41
5938
6 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 86 8.8 44 10:09 16/12/2019
00:20:12
2891
7 foto 239730 - DOTHAO 85 8.4 42 04:47 02/01/2020
00:25:36
7364
8 foto 240704 - trandinhquan30 82 8.4 42 05:46 09/01/2020
00:25:38
6636
9 foto 156815 - VMMU 83 8.4 42 09:19 07/02/2020
00:29:35
4214
10 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 80 8.2 41 08:36 16/02/2020
00:14:42
8478