Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập tổng hợp về di truyền học quần thể - Phần 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214970 - thuquynh123 87 7.75 31 06:15 03/12/2019
00:02:50
4607
2 foto 79671 - Anh Lê 81 7 28 07:24 07/11/2019
00:45:00
8112
3 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 77 6.5 26 09:31 16/02/2020
00:45:00
8478
4 foto 244614 - khoivaba312004 70 6 24 11:44 28/02/2020
00:45:00
9581
5 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 49 4.25 17 03:45 07/03/2020
00:45:00
3435
6 foto 198934 - Thảo Hoàng Phan Thanh 43 3.75 15 04:49 26/11/2019
00:45:00
2638
7 foto 211947 - Lan Vo 34 3.25 13 07:59 25/11/2019
00:34:55
4699
8 foto 95287 - Lê Nin 26 2.25 9 04:23 10/02/2020
00:45:00
7577
9 foto 239925 - Tranthimaivuong 19 1.75 7 01:26 09/02/2020
00:28:16
4549
10 foto 214364 - lekhaidien 0 0 0
-1574693631
5938