Thông tin đề

Đề 14: Luyện tập tổng hợp về di truyền học quần thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 116 9.25 37 11:19 24/11/2019
00:45:00
8112
2 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 94 8 32 05:38 17/02/2020
00:45:00
8478
3 foto 244614 - khoivaba312004 69 6.25 25 05:13 04/03/2020
00:34:16
9804
4 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 67 6.25 25 04:13 12/03/2020
00:45:00
3567
5 foto 245658 - Huỳnh Hữu Anh 3 0.25 1 12:24 06/12/2019
00:45:00
1045
6 foto 232397 - thanhthuy1235 0 0 0 06:03 18/03/2020
00:00:03
1931
7 foto 248939 - Phuthopy 0 0 0 08:32 02/12/2019
00:00:04
1026
8 foto 236238 - vp 0 0 0 11:15 30/01/2020
00:00:05
2008
9 foto 225288 - dangyen2k2 0 0 0 05:24 08/02/2020
00:00:05
1123
10 foto 229560 - Diemngoc10 0 0 0 11:18 16/03/2020
00:00:05
1072