Thông tin đề

Đề 14: Luyện tập tổng hợp về di truyền học quần thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241901 - k58t1dl1 0 0 0 09:52 15/10/2019 1003
2 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:17 30/10/2019 999
3 foto 156815 - VMMU 0 0 0 11:16 16/11/2019 2520