Thông tin đề

Đề 15: Luyện tập về di truyền học người
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 80 9.75 39 10:01 18/11/2019
00:35:46
8112
2 foto 238262 - nguyễn thị mai linh 77 9.5 38 02:16 04/01/2020
00:04:37
2585
3 foto 219031 - ngochoai0505 74 9.25 37 10:57 27/11/2019
00:03:39
4741
4 foto 244614 - khoivaba312004 74 9.25 37 08:24 05/03/2020
00:35:21
9412
5 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 73 9 36 10:36 17/02/2020
00:21:31
8430
6 foto 170520 - HUỲNH VĂN SANG 68 8.75 35 04:58 06/02/2020
00:09:32
9335
7 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 68 8.75 35 02:34 15/03/2020
00:32:16
3300
8 foto 214364 - lekhaidien 59 8 32 06:18 26/11/2019
00:22:43
5938
9 foto 95287 - Lê Nin 54 7 28 09:10 16/02/2020
00:40:03
7577
10 foto 248939 - Phuthopy 0 0 0 08:35 02/12/2019
00:00:03
1026