Thông tin đề

Đề 16: Luyện tập tổng hợp về ứng dụng di truyền học - Phần 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 62 8.5 34 10:15 11/11/2019
00:42:31
8112
2 foto 244614 - khoivaba312004 39 6.5 26 03:57 06/03/2020
00:29:19
9804
3 foto 219031 - ngochoai0505 35 6.25 25 10:16 14/11/2019
00:17:29
4741
4 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 29 5.75 23 09:27 18/02/2020
00:19:59
8478
5 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 29 5.75 23 03:20 15/03/2020
00:39:26
3435
6 foto 241176 - Võ Thị Bích Ngọc 0 0 0
-1574941194
1518
7 foto 211947 - Lan Vo 0 0 0
-1574687231
4699
8 foto 232397 - thanhthuy1235 0 0 0 06:03 18/03/2020
00:00:02
1931
9 foto 248939 - Phuthopy 0 0 0 08:38 02/12/2019
00:00:03
1026
10 foto 225288 - dangyen2k2 0 0 0 08:35 06/02/2020
00:00:05
1123