Thông tin đề

Đề 17: Luyện tập tổng hợp về ứng dụng di truyền học - Phần 2
Lớp

11

Số câu

42 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:26 30/10/2019 999
2 foto 156815 - VMMU 0 0 0 08:02 15/11/2019 2520