Thông tin đề

Đề 17: Luyện tập tổng hợp về ứng dụng di truyền học - Phần 2
Lớp

11

Số câu

42 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 73 8.33 35 10:44 25/11/2019
00:41:45
8112
2 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 70 8.1 34 08:28 19/02/2020
00:24:26
8478
3 foto 219031 - ngochoai0505 59 7.38 31 09:15 28/11/2019
00:10:13
4741
4 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 51 6.9 29 04:08 15/03/2020
00:29:23
3435
5 foto 214364 - lekhaidien 15 2.14 9 06:31 26/11/2019
00:03:50
5938
6 foto 241176 - Võ Thị Bích Ngọc 0 0 0
-1574942302
1518
7 foto 225288 - dangyen2k2 0 0 0 09:10 09/02/2020
00:00:03
1123
8 foto 232397 - thanhthuy1235 0 0 0 06:04 18/03/2020
00:00:03
1931
9 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:26 30/10/2019
00:00:04
999
10 foto 248939 - Phuthopy 0 0 0 08:41 02/12/2019
00:00:04
1026