Thông tin đề

Đề 1 : Luyện tâp sinh thái học cá thể
Lớp

11

Số câu

38 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 86 10 38 05:21 25/02/2020
00:03:42
2891
2 foto 195735 - Nguyễn Thảo Vân 86 10 38 04:34 16/02/2020
00:22:21
2374
3 foto 228175 - tamnhu2509 83 9.74 37 03:06 02/02/2020
00:07:32
5470
4 foto 40133 - Tran Duc Anh 83 9.74 37 05:24 17/12/2019
00:10:23
2010
5 foto 214364 - lekhaidien 81 9.74 37 05:28 10/01/2020
00:12:20
5938
6 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 75 9.21 35 06:25 15/03/2020
00:03:00
7437
7 foto 232662 - Levanhoc 75 9.21 35 08:23 01/01/2020
00:09:02
2549
8 foto 211809 - Đinh Hoàn Mỹ 77 9.21 35 11:06 05/04/2020
00:12:21
2886
9 foto 211947 - Lan Vo 73 9.21 35 11:32 26/11/2019
00:18:33
4699
10 foto 79671 - Anh Lê 77 9.21 35 08:09 06/11/2019
00:25:30
8112