Thông tin đề

Đề 1 : Luyện tâp sinh thái học cá thể
Lớp

11

Số câu

38 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 77 9.21 35 08:09 06/11/2019 7393
2 foto 211947 - Lan Vo 73 9.21 35 11:32 26/11/2019 3905
3 foto 228055 - Thao My 68 8.95 34 07:40 30/11/2019 1642
4 foto 239544 - luuanh1234 66 8.69 33 08:43 01/12/2019 3615
5 foto 219031 - ngochoai0505 65 8.42 32 09:26 30/11/2019 3120
6 foto 243323 - buidinhhieu442002 63 8.42 32 09:57 24/11/2019 5070
7 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 61 8.16 31 11:03 17/11/2019 2910
8 foto 73019 - nhohieu37 61 8.16 31 10:48 24/11/2019 3374
9 foto 244918 - nguyenhaphat 61 8.16 31 05:28 29/11/2019 2253
10 foto 158703 - An Trương 60 8.16 31 07:49 11/11/2019 4166