Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập quần thể - Phần 1
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 47 10 20 22:51 25/02/2020
00:02:17
2891
2 foto 230888 - huyvankhoa 47 10 20 15:03 28/12/2019
00:02:35
6073
3 foto 206281 - phuongloli0607 47 10 20 14:31 25/02/2020
00:06:03
2602
4 foto 240704 - trandinhquan30 47 10 20 11:02 15/12/2019
00:06:16
6636
5 foto 244097 - lvhk091001 47 10 20 20:22 06/04/2020
00:07:04
7432
6 foto 40133 - Tran Duc Anh 47 10 20 02:16 18/12/2019
00:07:11
2010
7 foto 79671 - Anh Lê 47 10 20 16:35 10/11/2019
00:11:00
8112
8 foto 246004 - Trương Hữu Nam 47 10 20 17:19 08/04/2020
00:12:28
1043
9 foto 79307 - Mai Hoài Nam 47 10 20 20:35 17/03/2020
00:14:00
4087
10 foto 212188 - Đỗ Huyền 47 10 20 23:19 17/01/2020
00:18:11
5412