Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập quần thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 69 9.17 33 04:59 10/11/2019 7393
2 foto 211947 - Lan Vo 59 8.61 31 11:01 29/11/2019 3905
3 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 58 8.33 30 05:41 29/11/2019 2910
4 foto 243323 - buidinhhieu442002 56 8.33 30 04:36 24/11/2019 5070
5 foto 219031 - ngochoai0505 56 8.33 30 08:54 03/12/2019 3120
6 foto 158703 - An Trương 53 8.06 29 07:31 27/11/2019 4166
7 foto 233401 - quangduc1404 46 7.22 26 04:23 10/11/2019 3630
8 foto 239544 - luuanh1234 41 6.95 25 09:44 01/12/2019 3615
9 foto 187844 - Hoàng Xuân Nghĩa 23 3.61 13 09:38 11/11/2019 1582
10 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:25 07/11/2019 999