Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập quần thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212188 - Đỗ Huyền 78 10 36 11:40 19/01/2020
00:23:52
3754
2 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 75 9.72 35 11:41 25/02/2020
00:03:33
2891
3 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 73 9.72 35 09:22 25/03/2020
00:07:14
8478
4 foto 40133 - Tran Duc Anh 73 9.72 35 03:00 18/12/2019
00:14:09
2010
5 foto 246225 - Btkieu88 70 9.45 34 06:48 09/03/2020
00:10:16
1391
6 foto 206281 - phuongloli0607 72 9.45 34 07:14 25/02/2020
00:10:57
2472
7 foto 219585 - Nova God S.Black 72 9.45 34 11:06 29/01/2020
00:18:33
8423
8 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 70 9.45 34 08:45 27/03/2020
00:32:01
6464
9 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 65 9.17 33 11:02 22/02/2020
00:05:16
9208
10 foto 73019 - nhohieu37 67 9.17 33 01:15 15/01/2020
00:22:58
4929