Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập quần thể - Phần 3
Lớp

11

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212188 - Đỗ Huyền 93 9.55 43 23:50 23/01/2020
00:45:00
5412
2 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 88 9.33 42 22:31 28/03/2020
00:03:29
7437
3 foto 232662 - Levanhoc 87 9.33 42 08:49 19/01/2020
00:07:53
2549
4 foto 239509 - Haphuong1303 87 9.11 41 00:20 20/02/2020
00:36:36
2719
5 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 84 9.11 41 23:45 26/02/2020
00:05:27
2891
6 foto 239797 - lan nguyễn 84 9.11 41 11:15 08/04/2020
00:13:20
6095
7 foto 209364 - phucthaiyen2002 86 8.89 40 22:56 01/01/2020
00:18:06
6095
8 foto 231747 - Nhung Nguyen 84 8.89 40 17:11 29/02/2020
00:26:49
6756
9 foto 79671 - Anh Lê 83 8.89 40 18:05 10/11/2019
00:22:31
8112
10 foto 219585 - Nova God S.Black 78 8.67 39 16:39 30/01/2020
00:13:04
8535