Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập quần xã - Phần 1
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 228175 - tamnhu2509 72 10 35 06:17 01/12/2019
00:06:08
5470
2 foto 233401 - quangduc1404 6 10 3 03:29 12/11/2019
00:02:20
3690
3 foto 209364 - phucthaiyen2002 69 9.71 34 11:24 01/01/2020
00:12:39
6019
4 foto 225090 - TranKhaVi 69 9.71 34 12:23 29/02/2020
00:17:02
2400
5 foto 240704 - trandinhquan30 69 9.71 34 12:20 25/01/2020
00:24:30
6636
6 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 66 9.43 33 12:12 27/02/2020
00:04:31
2891
7 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 66 9.43 33 04:39 25/02/2020
00:04:46
8430
8 foto 243323 - buidinhhieu442002 66 9.43 33 04:44 25/11/2019
00:17:18
5641
9 foto 156815 - VMMU 66 9.43 33 04:12 26/02/2020
00:17:45
4053
10 foto 234700 - Âu Dương Mỹ 66 9.43 33 04:55 10/02/2020
00:23:25
3302