Thông tin đề

Đề 6 - Luyện tập về quần xã - Phần 2
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 99 9.6 48 08:56 21/11/2019
00:31:22
8112
2 foto 244581 - Nguyenvien10 98 9.4 47 02:04 11/02/2020
00:25:29
4253
3 foto 243323 - buidinhhieu442002 96 9.4 47 06:57 25/11/2019
00:25:53
5695
4 foto 156815 - VMMU 93 9.4 47 05:40 26/02/2020
00:30:10
4214
5 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 94 9.2 46 05:14 26/02/2020
00:07:53
8478
6 foto 195735 - Nguyễn Thảo Vân 93 9.2 46 10:19 18/03/2020
00:26:33
2374
7 foto 240704 - trandinhquan30 90 9.2 46 12:57 27/01/2020
00:29:47
6636
8 foto 219585 - Nova God S.Black 98 9.2 46 03:20 02/02/2020
00:29:49
8423
9 foto 40133 - Tran Duc Anh 87 9 45 03:11 18/12/2019
00:16:39
2010
10 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 87 9 45 09:40 01/01/2020
00:18:25
10260