Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về diễn thế sinh thái
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243323 - buidinhhieu442002 99 9.4 47 09:23 26/11/2019 5070
2 foto 79671 - Anh Lê 2 0.2 1 08:10 18/11/2019 7393
3 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 12:17 27/11/2019 999