Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về diễn thế sinh thái
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212188 - Đỗ Huyền 108 9.8 49 06:05 14/02/2020
00:45:00
3754
2 foto 209364 - phucthaiyen2002 99 9.4 47 05:49 06/01/2020
00:17:18
6095
3 foto 243323 - buidinhhieu442002 99 9.4 47 09:23 26/11/2019
00:30:16
5695
4 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 97 9.2 46 10:58 27/02/2020
00:06:51
8478
5 foto 232662 - Levanhoc 97 9.2 46 11:34 23/02/2020
00:10:52
2549
6 foto 219585 - Nova God S.Black 91 9.2 46 04:35 02/02/2020
00:24:27
8423
7 foto 75832 - truong31122001 96 9.2 46 11:06 10/01/2020
00:27:19
11700
8 foto 40133 - Tran Duc Anh 93 9 45 07:55 18/12/2019
00:16:03
2010
9 foto 244614 - khoivaba312004 91 9 45 09:34 26/03/2020
00:20:25
9804
10 foto 240704 - trandinhquan30 96 9 45 02:13 27/01/2020
00:22:33
6636