Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về hệ sinh thái và chu trình sinh địa hóa
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 123 9.34 56 04:59 27/02/2020
00:08:38
8478
2 foto 212188 - Đỗ Huyền 125 9.34 56 10:06 16/02/2020
00:45:00
3682
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 120 9.17 55 08:55 01/01/2020
00:29:27
10260
4 foto 219585 - Nova God S.Black 117 9 54 10:35 03/02/2020
00:32:38
8423
5 foto 240704 - trandinhquan30 115 8.84 53 03:50 27/01/2020
00:37:21
6636
6 foto 243323 - buidinhhieu442002 107 8.67 52 11:03 27/11/2019
00:45:00
5695
7 foto 209364 - phucthaiyen2002 110 8.5 51 07:03 08/01/2020
00:22:12
6019
8 foto 71780 - levanhieu233 98 8.33 50 07:22 12/02/2020
00:25:12
8912
9 foto 249783 - Tiến Tài Nguyễn 106 8.33 50 06:54 02/04/2020
00:45:00
4243
10 foto 40133 - Tran Duc Anh 97 8.17 49 10:58 18/12/2019
00:26:35
2010