Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập dòng năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 100 9.4 47 06:18 28/02/2020
00:04:38
8478
2 foto 79671 - Anh Lê 97 9.2 46 08:09 24/11/2019
00:41:17
8112
3 foto 212188 - Đỗ Huyền 96 9 45 09:32 17/02/2020
00:45:00
3754
4 foto 40133 - Tran Duc Anh 95 8.8 44 07:51 19/12/2019
00:20:24
2010
5 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 89 8.8 44 03:40 02/01/2020
00:20:59
10260
6 foto 106666 - phungquynh 93 8.8 44 11:55 16/02/2020
00:24:03
4370
7 foto 244614 - khoivaba312004 93 8.8 44 08:33 01/04/2020
00:27:05
9804
8 foto 156815 - VMMU 94 8.8 44 05:01 04/03/2020
00:30:57
4214
9 foto 240704 - trandinhquan30 85 8.4 42 09:23 27/01/2020
00:25:54
6636
10 foto 243323 - buidinhhieu442002 85 8.4 42 09:06 29/11/2019
00:33:57
5695