Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập dòng năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 97 9.2 46 08:09 24/11/2019 7393
2 foto 243323 - buidinhhieu442002 85 8.4 42 09:06 29/11/2019 5070
3 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:46 20/11/2019 999