Thông tin đề

Đề 10 - Ôn tập sinh thái học - Đề 1
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 12:30 27/11/2019 999