Thông tin đề

Đề 10 - Ôn tập sinh thái học - Đề 1
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 40133 - Tran Duc Anh 114 9.67 58 12:19 20/12/2019
00:16:39
2010
2 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 111 9.5 57 02:32 29/02/2020
00:07:21
8478
3 foto 240704 - trandinhquan30 111 9.5 57 09:50 27/01/2020
00:19:04
6636
4 foto 212188 - Đỗ Huyền 111 9.5 57 02:11 19/02/2020
00:36:09
3754
5 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 111 9.5 57 08:28 02/01/2020
00:40:17
10260
6 foto 79671 - Anh Lê 99 8.84 53 08:54 02/01/2020
00:28:35
8112
7 foto 241893 - Tran Bao Chung 97 8.67 52 08:39 11/03/2020
00:32:13
4234
8 foto 211475 - Duong Hai 96 8.67 52 02:10 29/01/2020
00:35:11
1956
9 foto 219031 - ngochoai0505 93 8.5 51 04:02 31/12/2019
00:12:04
4741
10 foto 75832 - truong31122001 98 8.5 51 01:30 11/01/2020
00:18:45
11700