Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập bằng chứng tiến hóa
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156815 - VMMU 94 9.6 48 04:58 16/03/2020
00:18:50
4214
2 foto 241432 - Đỗ Thành Công 94 9.6 48 10:39 23/03/2020
00:34:56
3427
3 foto 240704 - trandinhquan30 91 9.4 47 10:54 05/01/2020
00:16:21
6636
4 foto 212188 - Đỗ Huyền 91 9.4 47 07:10 20/02/2020
00:32:39
3682
5 foto 79307 - Mai Hoài Nam 91 9.4 47 09:55 13/02/2020
00:40:20
3893
6 foto 203046 - Daaihocy2130 88 9.2 46 08:23 03/02/2020
00:11:28
4414
7 foto 209364 - phucthaiyen2002 88 9.2 46 06:18 06/01/2020
00:17:40
6019
8 foto 246225 - Btkieu88 88 9.2 46 01:31 10/03/2020
00:18:23
1391
9 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 88 9.2 46 08:32 03/01/2020
00:33:22
10260
10 foto 213569 - vubichthao 85 9 45 05:08 20/02/2020
00:17:21
2443