Thông tin đề

Đề 2: Luyên tập học thuyết tiến hóa
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213569 - vubichthao 71 9.25 37 08:31 23/02/2020
00:05:34
2443
2 foto 206530 - Kiều Linh Nguyễn 68 9 36 10:48 28/02/2020
00:06:48
2984
3 foto 240704 - trandinhquan30 68 9 36 04:18 06/01/2020
00:14:43
6636
4 foto 220127 - ThanhNgan 65 8.75 35 04:55 30/12/2019
00:09:27
4030
5 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 65 8.75 35 08:19 17/01/2020
00:14:53
2891
6 foto 214364 - lekhaidien 65 8.75 35 02:40 06/01/2020
00:23:25
5938
7 foto 219585 - Nova God S.Black 65 8.75 35 10:37 06/02/2020
00:24:23
8423
8 foto 239509 - Haphuong1303 65 8.75 35 04:32 19/01/2020
00:30:45
2719
9 foto 204001 - onthptsinh 62 8.5 34 10:51 05/01/2020
00:13:15
1926
10 foto 244581 - Nguyenvien10 62 8.5 34 10:56 20/02/2020
00:21:43
4253