Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập các nhân tố tiến hoá
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 112744 - Tannuongyeutinh2002 117 9.84 59 16:07 16/02/2020
00:32:21
7927
2 foto 156815 - VMMU 111 9.5 57 18:45 03/04/2020
00:31:57
4214
3 foto 209364 - phucthaiyen2002 108 9.34 56 21:36 20/01/2020
00:27:52
6095
4 foto 80195 - namhong1 108 9.34 56 09:49 31/12/2019
00:29:45
11316
5 foto 79307 - Mai Hoài Nam 108 9.34 56 14:48 14/02/2020
00:45:00
4087
6 foto 75832 - truong31122001 107 9.17 55 16:46 20/01/2020
00:38:08
11815
7 foto 203046 - Daaihocy2130 105 9.17 55 21:01 03/02/2020
00:11:06
4414
8 foto 213569 - vubichthao 105 9.17 55 09:11 24/02/2020
00:12:30
2443
9 foto 246225 - Btkieu88 105 9.17 55 07:13 12/02/2020
00:19:47
1391
10 foto 79671 - Anh Lê 105 9.17 55 19:09 04/12/2019
00:39:21
8112