Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập sự phát sinh và phát triển của sự sống
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212188 - Đỗ Huyền 118 9.84 59 11:32 28/02/2020
00:45:00
3682
2 foto 219585 - Nova God S.Black 106 9.17 55 11:51 08/02/2020
00:29:51
8423
3 foto 214364 - lekhaidien 103 9 54 05:01 06/01/2020
00:19:40
5938
4 foto 219031 - ngochoai0505 97 8.67 52 10:05 12/01/2020
00:16:10
4741
5 foto 250200 - thanhtramm 94 8.5 51 09:02 27/01/2020
00:39:14
5353
6 foto 204001 - onthptsinh 88 8.17 49 02:25 05/01/2020
00:23:41
1926
7 foto 211809 - Đinh Hoàn Mỹ 88 8.17 49 09:50 13/02/2020
00:25:12
2498
8 foto 211947 - Lan Vo 88 8.17 49 03:09 11/03/2020
00:32:10
4699
9 foto 239509 - Haphuong1303 87 8.17 49 12:03 31/01/2020
00:41:01
2719
10 foto 170520 - HUỲNH VĂN SANG 84 8 48 02:59 01/03/2020
00:09:26
9396