Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập quá trình trao đổi nước ở thực vật
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232397 - thanhthuy1235 125 9.17 55 07:50 15/06/2019
00:22:47
1931
2 foto 219585 - Nova God S.Black 125 9.17 55 09:29 07/11/2019
00:23:16
8423
3 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 121 9 54 07:01 03/03/2020
00:09:57
2948
4 foto 141130 - hien nguyen 122 9 54 11:07 16/07/2019
00:30:00
17957
5 foto 266004 - conghop0508 118 8.84 53 05:45 10/03/2020
00:23:39
1691
6 foto 232389 - Ledung10 110 8.5 51 12:22 19/06/2019
00:20:28
2301
7 foto 177623 - nguyễn yên 111 8.5 51 05:26 14/06/2019
00:30:00
4313
8 foto 181523 - dangthilannhi 110 8.5 51 10:37 25/06/2019
00:30:00
3276
9 foto 227225 - heocondn 110 8.33 50 12:23 22/06/2019
00:19:54
5155
10 foto 79307 - Mai Hoài Nam 107 8.33 50 06:05 10/03/2020
00:30:00
3893