Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập quá trình trao đổi nước ở thực vật
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 143 10 60 12:51 16/05/2019 8823
2 foto 80195 - namhong1 126 9.17 55 04:49 24/01/2019 9767
3 foto 232397 - thanhthuy1235 125 9.17 55 07:50 15/06/2019 1653
4 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 125 9.17 55 09:29 07/11/2019 6189
5 foto 141130 - hien nguyen 122 9 54 11:07 16/07/2019 17959
6 foto 149766 - Hoàng Thị Hà Giang 119 8.84 53 01:25 24/03/2019 8466
7 foto 177623 - nguyễn yên 111 8.5 51 05:26 14/06/2019 4262
8 foto 232389 - Ledung10 110 8.5 51 12:22 19/06/2019 2301
9 foto 181523 - dangthilannhi 110 8.5 51 10:37 25/06/2019 2695
10 foto 227225 - heocondn 110 8.33 50 12:23 22/06/2019 5118