Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 51 10 25 05:09 24/01/2019 9712
2 foto 214364 - lekhaidien 51 10 25 03:17 29/04/2019 2881
3 foto 213222 - quankg369 51 10 25 10:47 17/05/2019 7446
4 foto 220127 - thanhngan112299 51 10 25 06:11 26/05/2019 2256
5 foto 72609 - tuonguyen 51 10 25 08:38 30/06/2019 2599
6 foto 212188 - Bắp Cải 48 9.6 24 09:32 07/03/2019 2007
7 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 48 9.6 24 12:03 14/03/2019 3202
8 foto 189530 - congpt02 48 9.6 24 08:46 03/06/2019 1638
9 foto 232389 - Ledung10 48 9.6 24 08:35 19/06/2019 1721
10 foto 237779 - haothienca1910 48 9.6 24 06:32 02/07/2019 1172