Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212188 - Bắp Cải 52 10 20 11:00 07/03/2019 2007
2 foto 231099 - Vuongthienvy 52 10 20 03:33 25/06/2019 1296
3 foto 214364 - lekhaidien 49 9.5 19 07:33 29/04/2019 2723
4 foto 213222 - quankg369 49 9.5 19 02:26 18/05/2019 6601
5 foto 239730 - DOTHAO 49 9.5 19 01:22 14/07/2019 1362
6 foto 90967 - Nguyễn Thị Minh Phượng 46 9.5 19 08:17 06/07/2019 3674
7 foto 80195 - namhong1 46 9 18 05:44 01/02/2019 9331
8 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 46 9 18 12:19 10/02/2019 2422
9 foto 177623 - nguyễn yên 46 9 18 01:23 15/06/2019 3399
10 foto 238485 - Phạm Quang Đông 46 9 18 09:05 08/07/2019 1234