Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về quang hợp ở thực vật
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177623 - nguyễn yên 124 10 50 06:33 15/06/2019
00:26:10
4313
2 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 120 9.8 49 05:12 11/03/2020
00:07:12
2948
3 foto 227225 - heocondn 120 9.8 49 08:53 23/06/2019
00:10:36
5155
4 foto 181523 - dangthilannhi 117 9.6 48 09:30 06/07/2019
00:39:36
3276
5 foto 264257 - Ngọc Ánh 115 9.4 47 10:08 08/02/2020
00:12:20
2092
6 foto 239730 - DOTHAO 114 9.4 47 09:38 14/07/2019
00:21:28
7364
7 foto 231099 - Vuongthienvy 111 9.2 46 12:34 08/07/2019
00:09:12
1444
8 foto 232397 - thanhthuy1235 105 9 45 08:22 29/06/2019
00:17:13
1931
9 foto 79307 - Mai Hoài Nam 106 9 45 05:39 15/03/2020
00:24:38
3893
10 foto 266004 - conghop0508 104 8.8 44 10:47 11/03/2020
00:08:24
1691