Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về quang hợp ở thực vật
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 124 10 50 01:07 20/05/2019 8823
2 foto 177623 - nguyễn yên 124 10 50 06:33 15/06/2019 4262
3 foto 212188 - Bắp Cải 121 9.8 49 03:57 08/03/2019 2007
4 foto 227225 - heocondn 120 9.8 49 08:53 23/06/2019 5118
5 foto 80195 - namhong1 117 9.6 48 06:28 01/02/2019 9767
6 foto 181523 - dangthilannhi 117 9.6 48 09:30 06/07/2019 2618
7 foto 214364 - lekhaidien 115 9.4 47 11:29 30/04/2019 5106
8 foto 239730 - DOTHAO 114 9.4 47 09:38 14/07/2019 5062
9 foto 231099 - Vuongthienvy 111 9.2 46 12:34 08/07/2019 1376
10 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 107 9 45 12:04 20/03/2019 3263