Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập hô hấp ở thực vật
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 75 10 35 02:35 28/05/2019 7446
2 foto 214364 - lekhaidien 72 9.71 34 07:33 30/04/2019 2881
3 foto 177623 - nguyễn yên 72 9.71 34 11:10 15/06/2019 3450
4 foto 227225 - heocondn 72 9.71 34 11:13 24/06/2019 4730
5 foto 220127 - thanhngan112299 69 9.43 33 11:03 31/05/2019 2256
6 foto 225719 - buiminhhieu12052002 69 9.43 33 09:23 12/06/2019 1758
7 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 66 9.43 33 06:54 17/02/2019 2422
8 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 66 9.14 32 09:15 25/03/2019 3202
9 foto 232397 - thanhthuy1235 66 9.14 32 08:38 29/06/2019 1519
10 foto 90967 - Nguyễn Thị Minh Phượng 66 9.14 32 09:06 07/07/2019 4752