Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập hô hấp ở thực vật
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 75 10 35 20:46 29/08/2019
00:15:44
10322
2 foto 227225 - heocondn 72 9.71 34 11:13 24/06/2019
00:12:13
5155
3 foto 177623 - nguyễn yên 72 9.71 34 23:10 15/06/2019
00:13:09
4360
4 foto 268211 - QuynhBao 69 9.43 33 11:30 15/03/2020
00:05:29
1225
5 foto 225719 - buiminhhieu12052002 69 9.43 33 21:23 12/06/2019
00:07:35
2070
6 foto 232397 - thanhthuy1235 66 9.14 32 08:38 29/06/2019
00:12:14
1931
7 foto 228175 - tamnhu2509 66 9.14 32 09:24 23/01/2020
00:13:39
5794
8 foto 214838 - Oanh Hoàng 66 9.14 32 22:11 03/10/2019
00:14:58
1479
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 66 9.14 32 21:06 07/07/2019
00:21:38
18714
10 foto 79307 - Mai Hoài Nam 64 9.14 32 06:09 15/03/2020
00:26:12
4087