Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về tiêu hóa ở động vật
Lớp

11

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214364 - lekhaidien 56 10 27 10:30 11/05/2019 5106
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 56 10 27 05:34 01/06/2019 8823
3 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 56 10 27 07:50 19/06/2019 2424
4 foto 227225 - heocondn 56 10 27 08:37 24/06/2019 5118
5 foto 225719 - buiminhhieu12052002 53 9.63 26 03:45 15/06/2019 1851
6 foto 239730 - DOTHAO 53 9.63 26 11:13 16/07/2019 5062
7 foto 80195 - namhong1 50 9.26 25 08:34 03/02/2019 9767
8 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 50 9.26 25 02:47 26/03/2019 3263
9 foto 234700 - Âu Dương Mỹ 50 9.26 25 08:59 22/06/2019 2428
10 foto 232397 - thanhthuy1235 50 9.26 25 08:50 29/06/2019 1653