Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về hô hấp ở động vật
Lớp

11

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 64 10 29 09:01 03/02/2019 9712
2 foto 213222 - quankg369 64 10 29 05:48 02/06/2019 7446
3 foto 225719 - buiminhhieu12052002 64 10 29 09:12 15/06/2019 1758
4 foto 177623 - nguyễn yên 64 10 29 07:17 18/06/2019 3450
5 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 64 10 29 09:13 19/06/2019 1732
6 foto 165261 - huetam201 61 9.65 28 08:40 26/01/2019 2373
7 foto 220127 - thanhngan112299 61 9.65 28 02:40 25/04/2019 2256
8 foto 146601 - phuongk38 61 9.65 28 09:49 06/06/2019 1572
9 foto 232397 - thanhthuy1235 61 9.65 28 09:03 29/06/2019 1519
10 foto 239730 - DOTHAO 61 9.65 28 10:31 17/07/2019 1665