Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về cân bằng nội môi
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 266004 - conghop0508 40 10 20 05:30 12/03/2020
00:03:01
1691
2 foto 225719 - buiminhhieu12052002 40 10 20 09:36 20/06/2019
00:03:02
1909
3 foto 189530 - congpt02 40 10 20 09:57 20/06/2019
00:03:14
2361
4 foto 264257 - Ngọc Ánh 40 10 20 06:20 10/02/2020
00:04:04
2092
5 foto 177623 - nguyễn yên 40 10 20 05:44 20/06/2019
00:04:34
4313
6 foto 239730 - DOTHAO 40 10 20 10:04 20/07/2019
00:09:03
7364
7 foto 228175 - tamnhu2509 40 10 20 01:06 25/02/2020
00:09:36
5470
8 foto 241643 - phanhuynhvina 40 10 20 09:30 04/08/2019
00:12:18
1464
9 foto 246154 - Lekieubang 40 10 20 10:36 28/12/2019
00:12:32
1118
10 foto 228269 - maiphuonglhp 40 10 20 02:09 24/11/2019
00:12:45
1797